Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć wprowadzone dane, należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty w danym roku, a następnie kliknięcia ikonki KOSZA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym rokiem kalendarzowym i znakiem usunięcia

Po kliknięciu ikony KOSZA pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym usunięciu: Operacja zakończona pomyślnie.

okno z widokiem na kwartał po usunięciu danych