Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

okno zakładka wydatki z oznaczoną opcją wyboru z listy roku oraz kwartałem

Następnie należy rozwinąć podlegający usunięciu rozdział za pomocą strzałki przycisk strzałka znajdującej się po lewej stronie wiersza.

okno zakładka wydatki z oznaczonym przyciskiem strzałki

Następnie należy kliknąć w przycisk USUŃ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

okno zakładka wydatki z oznaczonym przyciskiem usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

okno zakładka wydatki z danymi po usunięciu

Grupa paragrafów – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

okno zakładka wydatki z oznaczoną listą wyboru roku oraz kwartału

Następnie należy rozwinąć podlegający usunięciu rozdział za pomocą strzałki przycisk strzałka znajdującej się po prawej stronie wiersza.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczonym przyciskiem strzałki

Następnie należy kliknąć w ikonę KOSZA znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

okno zakładka wydatki z oznaczoną ikoną kosz

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu grupa paragrafów zniknie.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z danymi po usunięciu