Instrukcje techniczne

Grupowe usunięcie zgłoszenia uczniów do egzaminu

Powrót do listy

Grupowe usunięcie informacji o zgłoszeniu uczniów do egzaminu wykonywane jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Obraz widokiem na zakładkę oddziały podstawowe z oznaczonym oddziałem

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widkiem na oddział z oznaczonymi zakładkami przypisania

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy usunąć informację o egzaminie.

Okno z widokiem oddział podstawowy z oznaczonymi na liście uczniami

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu   Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej   . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowego usunięcia danych. W prawym, górnym rogu listy uczniów w oddziale należy kliknąć menu   przycisk menu   .

Pojawi się lista z której należy wybrać usuń datę dziedzinową i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną daną dziedzinowązgłoszenie do egzaminu.

okno z widokiem na listę uczniów w oddziale z odznaczoną z prawej strony funkcją usuń daną dziedzinową

Następnie pojawi się nowe okno USUŃ DANĄ DZIEDZINOWĄ w którym należy oznaczyć CHECKBOX potwierdzający usunięcie wybranej danej dziedzinowej.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Okno z widokiem usuń zgłoszenie do egzaminu

Następnie należy kliknąć w przycisk USUŃ WSZYSTKIE.

Po potwierdzeniu usunięcia pokaże się okno z listą uczniów, którym zostało usunięte zgłoszenie do egzaminu. Poprawnie usunięte zgłoszenie do egzaminu dla uczniów z listy będzie zaznaczone na ZIELONO znak potwierdzenia z informacją WYSŁANO POPRAWNIE.

Widok po zatwierdzeniu usunięcia:

okno z widokiem listę uczniów, którym usunięto zgłoszenie do egzaminu