Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Przeznaczenie komputerów

Usunięcie danych wprowadzonych do formularza należy rozpocząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku USUŃ.

okno komputery przeznaczenie komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po kliknięciu przycisku KOSZ pojawi się komunikat, proszący o potwierdzenie chęci usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk USUŃ.

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

okno zakładki komputery przeznaczenie komputerów po usunięciu danych

Technologia łączy internetowych

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć a następnie wybrać USUŃ.

okno technologia łączy internetowych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu opcji USUŃ pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie i powrotem do głównego okna.

okno z widokiem na technologia łączy internetowych po usunięciu danych

Wiek komputerów

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Wiek komputerów, należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć, a następnie wybrać USUŃ.

okno wiek komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli Wieku komputerów.

okno wiek komputerów po usunięciu wybranych danych

Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych „Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową” należy kliknąć w znak kosz przycisk usuń .

okno z widokiem na informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu z odznaczoną funkcją kosza

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji, usuwane dane znikają z tabeli Informacja o bezprzewodowym dostępie do internetu.

okno z widokiem na informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu po usunięciu danych