Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć znak menu  przycisk menu   i wybrać opcję USUŃ.

widok okna infrastruktura - pomieszczenia z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po zaznaczeniu usunięcia, pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

widok okna infrastruktura - pomieszczenia po usunięciu wybranych danych