Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Placówki oświatowo-wychowawcze – Usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, Dane o działalności i wskazać placówkę, której dane mają być usunięte.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, a następnie kliknąć w menu   przycisk menu  i wybrać przycisk USUŃ.

widok okna dane o działalności placówki oświato-wychowawczej z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i zaznaczonym przyciskiem usuń

Po kliknięciu USUŃ pojawi się okno informujące o chęci usunięcia danych, które należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

widok okna do potwierdzenie usunięcia wybranych danych

Po zapisaniu usunięciu danych, pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych: Operacja zakończona pomyślnie.

widok okna dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej po usunięciu wybranych danych