Uczniowie

Czy do egzaminu maturalnego nale偶y zg艂osi膰 wszystkich uczni贸w uprawnionych do tego egzaminu, czy uczni贸w, kt贸rzy zadeklarowali (z艂o偶yli deklaracje maturalne) tak膮 ch臋膰?

Nale偶y zg艂asza膰 tylko takich uczni贸w, kt贸rzy z艂o偶yli deklaracj臋 przyst膮pienia do egzaminu w swojej szkole.

Jak rozumie膰 liczb臋 uczni贸w bior膮cych udzia艂 w wychowaniu do 偶ycia w rodzinie? Je艣li w szkole co kilka dni ulega zmianie liczba uczni贸w to poda膰 liczb臋 z ostatniego dnia roku szkolnego 31.08. czy z pierwszego dnia roku szkolnego 01.09?

Ucznia nale偶y uwzgl臋dni膰 w liczbie uczni贸w bior膮cych udzia艂 w zaj臋ciach wychowania do 偶ycia w rodzinie, je偶eli w ci膮gu danego roku szkolnego uczestniczy艂 przynajmniej w po艂owie zaj臋膰 (nie licz膮c usprawiedliwionych nieobecno艣ci). Dane nale偶y wype艂ni膰 w terminie do dnia 7 czerwca ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za rok szkolny, w kt贸rym s膮 przekazywane.

Prosz臋 o pomoc w przypisaniu dziecka do oddzia艂u dodatkowego. Pojawia si臋 nast臋puj膮cy komunikat: Ucze艅 jest ju偶 przypisany w tym okresie do oddzia艂u WWR w innym podmiocie. Patrz instrukcja merytoryczna: pomocsio.men.gov.pl/ Instrukcje merytoryczne/Uczniowie 鈥 Oddzia艂 dodatkowy.

Wy艣wietlaj膮cy si臋 komunikat oznacza, 偶e ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u WWR w innej szkole lub plac贸wce o艣wiatowej. Sytuacj臋 t臋 nale偶y wyja艣ni膰 z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. Zgodnie z prawem, ucze艅 mo偶e by膰 przypisany do oddzia艂u WWR tylko w jednej szkole/plac贸wce. Je偶eli ucze艅 nie korzysta z zaj臋膰 WWR w szkole/plac贸wce, gdzie jest aktualnie przypisany, w贸wczas ta jednostka powinna zako艅czy膰 danemu uczniowi okres przypisania do oddzia艂u WWR, co pozwoli przypisa膰 tego ucznia do oddzia艂u WWR w szkole/plac贸wce, w kt贸rej rzeczywi艣cie korzysta z tego rodzaju zaj臋膰. Nale偶y wyja艣ni膰 z rodzicami ucznia, w jakiej innej plac贸wce, mo偶e by膰 w tym samym czasie przypisany do oddzia艂u WWR, a nie powinien.

Czy w przypadku wychowank贸w zakwaterowanych w bursie szkolnej przez ca艂y cykl nauki nale偶y wprowadza膰 okres pobytu dla ka偶dego roku szkolnego odr臋bnie?

Okres pobytu w bursie powinien odzwierciedla膰 faktyczny pobyt wychowanka w tej plac贸wce. Bursy s膮 podmiotami feryjnymi, tote偶 nale偶y rozpocz膮膰 pobyt z pocz膮tkiem roku szkolnego i zako艅czy膰 pobyt z ko艅cem zaj臋膰 dydaktycznych w tym roku szkolnym. W kolejnych latach szkolnych nale偶y post臋powa膰 tak samo.

Czy mamy wykazywa膰 w SIO dzieci oraz nauczycieli, kt贸rzy korzystaj膮 z dotacji UE?

W SIO wykazuj膮 Pa艅stwo wszystkie dzieci w oddzia艂ach i wszystkich nauczycieli.

Czy w zaj臋ciach dodatkowych nale偶y wykazywa膰 jedynie ko艂a zainteresowa艅, kt贸re funkcjonuj膮 w szkole czy te偶 zaj臋cia wyr贸wnawcze dodatkowe z przedmiot贸w, z kt贸rymi uczniowie maja problemy i w艂a艣nie dlatego na nie ucz臋szczaj膮 wtedy kiedy chc膮?

Zaj臋膰 wyr贸wnawczych prosimy nie wykazywa膰 w zaj臋ciach dodatkowych.聽Wyka偶膮 je Pa艅stwo w pa藕dzierniku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy w zaj臋ciach dodatkowych dla szczeg贸lnie uzdolnionych i/lub dla zainteresowanych nale偶y wykazywa膰 uczni贸w uczestnicz膮cych w zaj臋ciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego, w kt贸rym uczestniczy szko艂a?

Tak, nale偶y wprowadzi膰 t臋 informacj臋 w SIO.

Na podstawie jakich danych nale偶y poda膰 liczb臋 miejsc w plac贸wce dla Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla Przedszkola Specjalnego?

Liczb臋 miejsc nale偶y wykaza膰 zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.

Ucze艅 ucz臋szcza na zaj臋cia dodatkowe 鈥 dla zainteresowanych. S膮 to zaj臋cia przedmiotowe 鈥 z j臋zyka angielskiego i matematyki. Podczas wprowadzania danych pojawia si臋 komunikat 鈥 w tym samym okresie przypisania nie mo偶e istnie膰 wi臋cej ni偶 jedna informacja o uczestnictwie ucznia w zaj臋ciach dodatkowych z tym samym typem zaj臋膰 dodatkowych i rodzajem zaj臋膰 dodatkowych鈥. Czy w takim przypadku nale偶y udzia艂 w zaj臋ciach dodatkowych danego ucznia wykaza膰 tylko raz, pomimo tego, 偶e uczestniczy w zaj臋ciach z dw贸ch przedmiot贸w?

Tak, nale偶y danego ucznia wykaza膰 tylko raz, pomimo tego, 偶e uczestniczy w zaj臋ciach z dw贸ch przedmiot贸w.

Czy w zak艂adce 鈥瀦aj臋cia dodatkowe鈥 nale偶y wprowadza膰 p艂atne czy niep艂atne zaj臋cia?

Prosz臋 wykaza膰 wszystkie zaj臋cia zar贸wno p艂atne, jak i niep艂atne.

Czy do zaj臋膰 dodatkowych mo偶na wpisa膰 zaj臋cia z projekt贸w unijnych np. SKS?

Tak, nale偶y wprowadzi膰 t臋 informacj臋 w SIO.

Ucze艅 chodzi na k贸艂ko teatralne w szkole, dla zainteresowanych 鈥 zaj臋cia artystyczne, kt贸re prowadzi nauczyciel. Godziny te nie s膮 uj臋te w arkuszu organizacyjnym szko艂y na dany rok szkolny. Czy wykazujemy te zaj臋cia poszczeg贸lnym uczniom w danych dziedzinowych?

Tak, nale偶y wprowadzi膰 t臋 informacj臋 w SIO.

Ucze艅 od 1 wrze艣nia do 5 grudnia danego roku szkolnego chodzi艂 do szko艂y. By艂 przypisany do oddzia艂u. Od 6 grudnia dyrektor szko艂y wyda艂 decyzj臋 zezwalaj膮c膮 na spe艂nianie obowi膮zku szkolnego poza szko艂膮 鈥 ucze艅 b臋dzie nauczany przez rodzic贸w. Czy w zwi膮zku z tym nale偶y zako艅czy膰 przypisanie ucznia do oddzia艂u?

Ucze艅 powinien pozosta膰 przypisany do odpowiedniego oddzia艂u. Ponadto w danych dziedzinowych nale偶y uczniowi wykaza膰 informacj臋 o spe艂nianiu obowi膮zku szkolnego poza szko艂膮. W tym celu nale偶y uczniowi w zak艂adce dane dziedzinowe doda膰 spe艂nianie obowi膮zku szkolnego lub obowi膮zku nauki poza szko艂膮. Program nie pozwoli na wykazanie tej danej bez aktywnego przypisania ucznia do oddzia艂u. Nale偶y聽poda膰 te偶 okres spe艂niania przez ucznia obowi膮zku szkolnego poza szko艂膮.

Czy nale偶y przypisa膰 jedno dziecko do oddzia艂u podstawowego i oddzia艂u dodatkowego, je艣li jest w grupie podstawowej i ma zaj臋cia wczesnego wspomagania?

Je艣li dziecko jest wychowankiem Przedszkola聽oraz je艣li Przedszkole organizuje dla tego dziecka zaj臋cia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju to powinni Pa艅stwo przypisa膰 to dziecko zar贸wno do odpowiedniego oddzia艂u podstawowego, jak聽i do oddzia艂u dodatkowego 鈥 wczesne wspomaganie rozwoju. Ponadto dziecku nale偶y w zak艂adce ORZECZENIA/OPINIE zarejestrowa膰 opini臋 o potrzebie wczesnego wspomagania.

Pytanie dotycz膮ce pobytu w bursie wychowank贸w, kt贸rzy w danym roku szkolnym uko艅czyli szko艂臋. Czy w przypadku przypisania do bursy dat膮 zako艅czenia pobytu ma by膰 faktyczna data wyprowadzki czyli dzie艅, w kt贸rym uczniowie klas IV uko艅czyli szko艂臋, czy ostatni dzie艅 danego roku szkolnego? W przypadku przypisania do szko艂y za dat臋 zako艅czenia nauki w przypadku absolwent贸w podajemy 31 sierpie艅 (ostatni dzie艅 danego roku szkolnego). Czy analogicznie mo偶na poda膰 okres pobytu w bursie w przypadku absolwent贸w?

Nale偶y wprowadzi膰 faktyczn膮 dat臋 zako艅czenia pobytu w bursie, np. 26.04.2019r.
1 2 3 4 5 6 7