Logowanie/Zmiana hasła

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:
  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”.

Kiedy mogę skorzystać z funkcji “Reset hasła”?

Z funkcji tej korzystamy w przypadku zagubienia aktualnego hasła do SIO.Funkcja jest dostępna pod przyciskiem  “Nie pamiętasz hasła?”, który znajduje się pod oknem logowania.

Nie mogę znaleźć swojej placówki podczas wypełniania formularza “nie pamiętasz hasła?”

Jeżeli jest problem z wyszukaniem placówki przy wpisaniu wszystkich danych, wówczas proszę wpisać tylko sam REGON, pozostałe pola proszę pozostawić puste.

Czemu nie mogę zalogować się na szkołę podstawową, która weszła w skład zespołu szkół?

Jeżeli szkoła weszła do zespołu szkół to należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół i logować się loginem i hasłem wydanym dla zespołu.W momencie włączenia szkoły do zespołu możliwość logowania do szkół podległych jest zablokowana.

W jaki sposób należy dokonać resetu hasła?

Przy oknie do logowania na stronie SIO należy kliknąć opcję: “nie pamiętasz hasła?”.Należy wypełnić wszystkie okna formularza. Dane muszą zgadzać się z tymi, które zostały podane we wniosku o upoważnienie do dostępu do aplikacji. Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.W przypadku zaznaczenia opcji Szkoła/placówka oświatowa wybór można ograniczyć poprzez określenie typu placówki, województwa, numeru RSPO lub REGON. Poprawny podmiot na liście placówek należy wybrać poprzez kliknięcie wiersza na liście. Czynność tę należy wykonać przed wysłaniem formularza do systemu centralnego, w przeciwnym wypadku aplikacja zakomunikuje potrzebę wybrania podmiotu.Następny krok to wypełnienie pól formularza. W pierwszym polu należy podać login, dla którego hasło będzie zmienione. Należy pamiętać, aby login odpowiadał danym podmiotu, czyli aby był loginem do placówki, do której hasło jest zmieniane.Pola PESEL, Imię, Drugie imię, Nazwisko należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi do wniosku o upoważnienie do dostępu do szkoły lub placówki oświatowej, do której otrzymaliśmy login wprowadzony wcześniej. Ostatnie pola, które należy wypełnić to Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Po wypełnieniu tych pól należy kliknąć przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza.

Co zrobić w przypadku gdy zapomnę hasła do logowania? Czy można je odzyskać?

Nie ma możliwości odzyskania hasła. W przypadku utraty hasła można skorzystać z funkcji “Nie pamiętasz hasła”. Pozwala ona ustawić nowe hasło logowania.

Co zrobić w przypadku gdy pojawi się komunikat “Dane niepoprawne lub upłynęła data upoważnienia”?

Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych w formularzu resetu hasła. Dane muszą być zgodne z tymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie (login, adres email, drugie imię jeśli było podane).

Podczas próby logowania pojawił się błąd: “Błąd podczas logowania: podano nieprawidłowy login lub hasło. Do zablokowania użytkownika pozostały 4 próby logowania.”

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania podaliście Państwo błędne dane. Po 4 nieudanych próbach logowania pojawia się informacja: Użytkownik został zablokowany, blokada zostanie zdjęta o godzinie podanej w komunikacie. Kolejna próba zalogowania się przed tym czasem wydłuży czas blokady.”

Co zrobić gdy pojawia się komunikat podmiot niepoprawny?

W takim wypadku JST musi usunąć wpis dotyczący podmiotu nadrzędnego w danej szkole lub placówce.

Z jakich przeglądarek najlepiej korzystać do pracy w programie SIO?

Przy pracy w systemie SIO na stronie SIO rekomendujemy korzystanie z przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox.

Jak ustalić prawidłowy czas dla lokalnego komputera?

Aby prawidłowo ustawić czas komputera należy otworzyć w przeglądarce poniższe strony:– web-app timeOkno po otwarciu strony web time              – epochconverterOkno po wejsciu na strone epoch converter                       

Przechodzimy do drugiej zakładki i wklejamy skopiowane dane we wskazane miejsce.

  OKno strony epoch converter     

Następnie klikamy przycisk Timestamp to Human date Wyświetli nam się czas serwera.

    Okno strony epoch converter2  

Ustawiamy w systemie Windows wyświetlona godzinę.

Uwaga:

SIO akceptuje maksymalnie dwie minuty różnicy między czasem lokalnego komputera i czasem SIO.

    

Nie mam możliwości zalogowania się do systemu SIO. Pojawia się komunikat –„Wystąpił błąd podczas pobierania konfiguracji aplikacji”

Należy w przeglądarce Google Chrome wyczyścić historię przeglądania i pliki cookies (okres do wyczyszczenia “wszystko”) następnie > wyłączyć przeglądarkę > uruchomić ją ponownie. W nowej karcie wpisać https://sio.gov.pl/ i spróbować zalogować się ponownie do SIO.

Czy jedna osoba może posiadać kilka loginów na różne placówki?

Zgodnie z komunikatem na stronie głównej dotyczącej procedury przejścia na jeden login  zmienia się polityka logowania do SIO.Od sierpnia 2021r. użytkownicy mogą logować się  do wielu podmiotów w SIO przy użyciu jednego loginu, tj. 1 login – wiele podmiotów.

Zgubiony/Zapomniany login. Co należy zrobić w takim wypadku?

W takim wypadku należy skorzystać z opcji: Odzyskaj login.

Posiadam login z dużych i małych liter oraz cyfr. Nie mogę się zalogować do SIO.

Zgodnie z polityką przejścia na jeden login należy dokonać procedury przejścia na jeden login wg. instrukcji – kliknij tu.
1 2