Logowanie/Zmiana hasła

Mój login składa się z dużych liter i cyfr. Czy mimo to, muszę przechodzić procedurę przejścia na jeden login?

W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło pozostają niezmienne, przejście na jeden login odbywa się w tle.W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden login, przejście na jeden login będzie się odbywało w następujący sposób:
 • jeżeli użytkownik posiada loginy składające się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1, JANKOW9) – użytkownik musi wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów

Nie mogę zresetować hasła. Pojawia się komunikat: “Błędne dane lub minął termin upoważnienia”. Upoważnienie mam ważne-co w takiej sytuacji?

Przy tego typu komunikacie należy sprawdzić czy wprowadzone dane do formularza “Nie pamiętasz hasła” są identyczne jak te wskazywane pierwotnie podczas składania tego upoważnienia?W szczególności należy zwrócić uwagę na: – poprawność wprowadzenia imienia i nazwiska – czy było podawane drugie imię? – czy adres email jest wprowadzany ten sam, co pierwotnie?W przypadku kiedy dane ulegają zmianie w czasie trwania upoważnienia np. nazwisko upoważnionego/ adres email do którego nie ma dostępu – reset hasła nie powiedzie się.W tej sytuacji upoważniony musi wycofać swój dostęp do SIO z nieaktualnymi danymi (np. email) i zawnioskować ponownie o nowe upoważnienie podając aktualne dane.

Zmienionym hasłem w SIO nie mogę zalogować się do “Strefy pracownika”.

W przypadku zmiany hasła w SIO, hasło w „Strefie Pracownika” zostanie zaktualizowane po 24 h od wykonania zmiany.

Jak często powinno być zmieniane hasło do SIO?

Zmiany w SIO związane z rekomendacjami CERT-NASK obejmują następujące zagadnienia związane z polityką haseł:
 • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
 • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
 • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
 • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
 • Hasło nie musi zawierać cyfr.
 • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
 • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł” (https://cert.pl/hasla/) dostępnej na stronie CERT. Jest to lista słabych lub najczęściej stosowanych haseł.

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 12 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.Bezpieczne hasło powinno być stworzone zgodnie z  rekomendacjami CERT-NASK.Hasło:
 1. powinno składać się z minimum 12 znaków,
 2. nie może zawierać polskich znaków,
 3. powinno zawierać zarówno małe jak i duże litery
 4. powinno zawierać cyfry,
 5. może zawierać również znaki specjalne (np. &, @, !).

Jak mogę zmienić hasło do mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana hasła.