Logowanie/Zmiana hasła

Mój login składa się z dużych liter i cyfr. Czy mimo to, muszę przechodzić procedurę przejścia na jeden login?

W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło pozostają niezmienne, przejście na jeden login odbywa się w tle. W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden login, przejście na jeden login będzie się odbywało w następujący sposób:
  • jeżeli użytkownik posiada loginy składające się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1, JANKOW9) – użytkownik musi wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów

Nie mogę zresetować hasła. Pojawia się komunikat: “Błędne dane lub minął termin upoważnienia”. Upoważnienie mam ważne-co w takiej sytuacji?

Przy tego typu komunikacie należy sprawdzić czy wprowadzone dane do formularza “Nie pamiętasz hasła” są identyczne jak te wskazywane pierwotnie podczas składania tego upoważnienia? W szczególności należy zwrócić uwagę na: – poprawność wprowadzenia imienia i nazwiska – czy było podawane drugie imię? – czy adres email jest wprowadzany ten sam, co pierwotnie? W przypadku kiedy dane ulegają zmianie w czasie trwania upoważnienia np. nazwisko upoważnionego/ adres email do którego nie ma dostępu – reset hasła nie powiedzie się. W tej sytuacji upoważniony musi wycofać swój dostęp do SIO z nieaktualnymi danymi (np. email) i zawnioskować ponownie o nowe upoważnienie podając aktualne dane.

Zmienionym hasłem w SIO nie mogę zalogować się do “Strefy pracownika”.

W przypadku zmiany hasła w SIO, hasło w „Strefie Pracownika” zostanie zaktualizowane po 24 h od wykonania zmiany.

Jak często powinno być zmieniane hasło do SIO?

Zmiany w SIO związane z rekomendacjami CERT-NASK obejmują następujące zagadnienia związane z polityką haseł:
  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł” (https://cert.pl/hasla/) dostępnej na stronie CERT. Jest to lista słabych lub najczęściej stosowanych haseł.

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 12 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę. Bezpieczne hasło powinno być stworzone zgodnie z  rekomendacjami CERT-NASK.

Jak mogę zmienić hasło do mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana hasła.
1 2