Wnioski o nadanie upoważnienia

Jak mogę zmienić adres e-mail w moim upoważnieniu?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie, gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana danych kontaktowych. Zmianę należy potwierdzić hasłem logowania.

Jak mogę zmienić hasło do mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana hasła.

Jak mogę zmienić numer telefonu w moim upoważnieniu/profilu?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana danych kontaktowych. Zmianę należy potwierdzić hasłem logowania.

Jak sprawdzić dane mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w zakładkę PROFIL – wyświetlą się dane konta.

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:
  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień placówek podległych pod zespół – w momencie włączenia szkoły/placówki do zespołu upoważnienia zostaną automatycznie cofnięte.

Ilu pracowników może upoważnić dyrektor szkoły/placówki?

Nie ma ograniczenia liczby pracowników posiadających upoważnienie do SIO. Dyrektor szkoły decyduje, kogo chce upoważnić.

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone przez GUS mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można złożyć wniosek o dostęp do SIO z poziomu szkoły/placówki .

Przy szkole, której jestem dyrektorem działa punkt przedszkolny. Złożyłam już wniosek o nadanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla szkoły. Czy powinnam złożyć także wniosek dla punktu przedszkolnego?

Tak, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do bazy danych SIO z poziomu punktu przedszkolnego.

Wysłałem wniosek, ale nie otrzymałem potwierdzenia e-mail. Czy muszę ponownie wysłać wniosek?

Proszę sprawdzić czy e-mail nie wpadł do skrzynki SPAM, ewentualnie upewnić się, że wprowadziliście Państwo poprawny adres e-mail.

Po wysłaniu wniosku otrzymałam e-mail z linkiem aktywacyjnym. Co w tym momencie powinnam zrobić?

Proszę kliknąć w link, aby potwierdzić dane i dokończyć procedurę składania wniosku. Proszę pamiętać, że hasło musi być zgodne z wypełnionym wcześniej formularzem. Jeśli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 24 godzin > zostanie automatycznie anulowany po tym czasie.

Jak mogę pozyskać dane dostępowe jeśli zapomniałem hasła?

W takim wypadku wniosek powinien zostać odrzucony i należy złożyć go ponownie.

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych”?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie foldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp.Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynki pocztowej od nadawcy: Administrator SIOJeżeli nie znajdą Państwo tego maila, istnieje prawdopodobieństwo jego nieumyślnego usunięcia.W takim przypadku należy wycofać wniosek i złożyć go ponownie.

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych”?

Usunięcie ostatniego e-maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli “Danych dostępowych” przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia.W takiej sytuacji użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM i KOSZ w swojej skrzynce mailowej, czy aby na pewno wiadomość e-mail  nie została trwale usunięta.Jeżeli e-mail został trwale usunięty z poczty, wówczas należy zgłosić podmiotowi “wyższemu” tj. Dyrektorowi placówki lub pracownikowi JST – potrzebę odrzucenia tego wniosku o nadanie upoważnienia. Co w następstwie umożliwi ponowne złożenie nowego wniosku.

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 do dostępu do bazy danych SIO jest upoważniony kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, czyli przykładowo dyrektor szkoły/placówki. Dyrektor szkoły/placówki może upoważnić do dostępu do bazy danych SIO swoich pracowników. Ustawa nie przewiduje dostępu do bazy danych SIO przez organ prowadzący. Wyjątkiem mogłaby być sytuacja, w której organ prowadzący byłby jednocześnie kierownikiem podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.
1 2