Uczniowie

Kiedy zakończyć korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego?

Za datę zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08. W przypadku zakończenia zajęć w trakcie roku szkolnego, należy wskazać faktyczny dzień zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

Z jaką datą zakończyć w danych dziedzinowych dowożenie ucznia?

Należy wprowadzić faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów. Na czas ferii, na czas nauki zdalnej i innych przerw, proszę nie robić przerwy w przypisaniu w dowożeniu.
1 2 3 4 5 6 7