Logowanie/Zmiana hasła

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:
 • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
 • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
 • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
 • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
 • Hasło nie musi zawierać cyfr.
 • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
 • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”.

Kiedy mogę skorzystać z funkcji “Reset hasła”?

Z funkcji tej korzystamy w przypadku zagubienia aktualnego hasła do SIO.Funkcja jest dostępna pod przyciskiem  “Nie pamiętasz hasła?”, który znajduje się pod oknem logowania.

Nie mogę znaleźć swojej placówki podczas wypełniania formularza “nie pamiętasz hasła?”

Jeżeli jest problem z wyszukaniem placówki przy wpisaniu wszystkich danych, wówczas proszę wpisać tylko sam REGON, pozostałe pola proszę pozostawić puste.

Czemu nie mogę zalogować się na szkołę podstawową, która weszła w skład zespołu szkół?

Jeżeli szkoła weszła do zespołu szkół to należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół i logować się loginem i hasłem wydanym dla zespołu.W momencie włączenia szkoły do zespołu możliwość logowania do szkół podległych jest zablokowana.

W jaki sposób należy dokonać resetu hasła?

Przy oknie do logowania na stronie SIO należy kliknąć opcję: “nie pamiętasz hasła?”.Należy wypełnić wszystkie okna formularza. Dane muszą zgadzać się z tymi, które zostały podane we wniosku o upoważnienie do dostępu do aplikacji. Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.W przypadku zaznaczenia opcji Szkoła/placówka oświatowa wybór można ograniczyć poprzez określenie typu placówki, województwa, numeru RSPO lub REGON. Poprawny podmiot na liście placówek należy wybrać poprzez kliknięcie wiersza na liście. Czynność tę należy wykonać przed wysłaniem formularza do systemu centralnego, w przeciwnym wypadku aplikacja zakomunikuje potrzebę wybrania podmiotu.Następny krok to wypełnienie pól formularza. W pierwszym polu należy podać login, dla którego hasło będzie zmienione. Należy pamiętać, aby login odpowiadał danym podmiotu, czyli aby był loginem do placówki, do której hasło jest zmieniane.Pola PESEL, Imię, Drugie imię, Nazwisko należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi do wniosku o upoważnienie do dostępu do szkoły lub placówki oświatowej, do której otrzymaliśmy login wprowadzony wcześniej. Ostatnie pola, które należy wypełnić to Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Po wypełnieniu tych pól należy kliknąć przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza.

Co zrobić w przypadku gdy zapomnę hasła do logowania? Czy można je odzyskać?

Nie ma możliwości odzyskania hasła. W przypadku utraty hasła można skorzystać z funkcji “Nie pamiętasz hasła”. Pozwala ona ustawić nowe hasło logowania.

Co zrobić w przypadku gdy pojawi się komunikat “Dane niepoprawne lub upłynęła data upoważnienia”?

Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych w formularzu resetu hasła. Dane muszą być zgodne z tymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie (login, adres email, drugie imię jeśli było podane).

Podczas próby logowania pojawił się błąd: “Błąd podczas logowania: podano nieprawidłowy login lub hasło. Do zablokowania użytkownika pozostały 4 próby logowania.”

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania podaliście Państwo błędne dane. Po 4 nieudanych próbach logowania pojawia się informacja: Użytkownik został zablokowany, blokada zostanie zdjęta o godzinie podanej w komunikacie. Kolejna próba zalogowania się przed tym czasem wydłuży czas blokady.”

Co zrobić gdy pojawia się komunikat podmiot niepoprawny?

W takim wypadku JST musi usunąć wpis dotyczący podmiotu nadrzędnego w danej szkole lub placówce.

Z jakich przeglądarek najlepiej korzystać do pracy w programie SIO?

Przy pracy w systemie SIO na stronie SIO rekomendujemy korzystanie z przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox.

Jak ustalić prawidłowy czas dla lokalnego komputera?

Aby prawidłowo ustawić czas komputera należy otworzyć w przeglądarce poniższe strony:– web-app timeOkno po otwarciu strony web time              – epochconverterOkno po wejsciu na strone epoch converter                       

Przechodzimy do drugiej zakładki i wklejamy skopiowane dane we wskazane miejsce.

  OKno strony epoch converter     

Następnie klikamy przycisk Timestamp to Human date Wyświetli nam się czas serwera.

    Okno strony epoch converter2  

Ustawiamy w systemie Windows wyświetlona godzinę.

Uwaga:

SIO akceptuje maksymalnie dwie minuty różnicy między czasem lokalnego komputera i czasem SIO.

    

Nie mam możliwości zalogowania się do systemu SIO. Pojawia się komunikat –„Wystąpił błąd podczas pobierania konfiguracji aplikacji”

Należy w przeglądarce Google Chrome wyczyścić historię przeglądania i pliki cookies (okres do wyczyszczenia “wszystko”) następnie > wyłączyć przeglądarkę > uruchomić ją ponownie. W nowej karcie wpisać https://sio.gov.pl/ i spróbować zalogować się ponownie do SIO.

Czy jedna osoba może posiadać kilka loginów na różne placówki?

Zgodnie z komunikatem na stronie głównej dotyczącej procedury przejścia na jeden login  zmienia się polityka logowania do SIO.Od sierpnia 2021r. użytkownicy mogą logować się  do wielu podmiotów w SIO przy użyciu jednego loginu, tj. 1 login – wiele podmiotów.

Zgubiony/Zapomniany login. Co należy zrobić w takim wypadku?

W takim wypadku należy skorzystać z opcji: Odzyskaj login.

Posiadam login z dużych i małych liter oraz cyfr. Nie mogę się zalogować do SIO.

Zgodnie z polityką przejścia na jeden login należy dokonać procedury przejścia na jeden login wg. instrukcji – kliknij tu.
1 2
Wnioski o nadanie upoważnienia

Jak mogę zmienić adres e-mail w moim upoważnieniu?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie, gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana danych kontaktowych. Zmianę należy potwierdzić hasłem logowania.

Jak mogę zmienić hasło do mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana hasła.

Jak mogę zmienić numer telefonu w moim upoważnieniu/profilu?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w opcję PROFIL i zakładkę Zmiana danych kontaktowych. Zmianę należy potwierdzić hasłem logowania.

Jak sprawdzić dane mojego upoważnienia?

W tym celu należy zalogować się do SIO. Następnie w module START po prawej stronie gdzie widnieją dane z upoważnienia, wejść w zakładkę PROFIL – wyświetlą się dane konta.

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:
 • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
 • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
 • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
 • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
 • Hasło nie musi zawierać cyfr.
 • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
 • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień placówek podległych pod zespół – w momencie włączenia szkoły/placówki do zespołu upoważnienia zostaną automatycznie cofnięte.

Ilu pracowników może upoważnić dyrektor szkoły/placówki?

Nie ma ograniczenia liczby pracowników posiadających upoważnienie do SIO. Dyrektor szkoły decyduje, kogo chce upoważnić.

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone przez GUS mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można złożyć wniosek o dostęp do SIO z poziomu szkoły/placówki .

Przy szkole, której jestem dyrektorem działa punkt przedszkolny. Złożyłam już wniosek o nadanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla szkoły. Czy powinnam złożyć także wniosek dla punktu przedszkolnego?

Tak, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do bazy danych SIO z poziomu punktu przedszkolnego.

Wysłałem wniosek, ale nie otrzymałem potwierdzenia e-mail. Czy muszę ponownie wysłać wniosek?

Proszę sprawdzić czy e-mail nie wpadł do skrzynki SPAM, ewentualnie upewnić się, że wprowadziliście Państwo poprawny adres e-mail.

Po wysłaniu wniosku otrzymałam e-mail z linkiem aktywacyjnym. Co w tym momencie powinnam zrobić?

Proszę kliknąć w link, aby potwierdzić dane i dokończyć procedurę składania wniosku. Proszę pamiętać, że hasło musi być zgodne z wypełnionym wcześniej formularzem. Jeśli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 24 godzin > zostanie automatycznie anulowany po tym czasie.

Jak mogę pozyskać dane dostępowe jeśli zapomniałem hasła?

W takim wypadku wniosek powinien zostać odrzucony i należy złożyć go ponownie.

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych”?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie foldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp.Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynki pocztowej od nadawcy: Administrator SIOJeżeli nie znajdą Państwo tego maila, istnieje prawdopodobieństwo jego nieumyślnego usunięcia.W takim przypadku należy wycofać wniosek i złożyć go ponownie.

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych”?

Usunięcie ostatniego e-maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli “Danych dostępowych” przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia.W takiej sytuacji użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM i KOSZ w swojej skrzynce mailowej, czy aby na pewno wiadomość e-mail  nie została trwale usunięta.Jeżeli e-mail został trwale usunięty z poczty, wówczas należy zgłosić podmiotowi “wyższemu” tj. Dyrektorowi placówki lub pracownikowi JST – potrzebę odrzucenia tego wniosku o nadanie upoważnienia. Co w następstwie umożliwi ponowne złożenie nowego wniosku.

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 do dostępu do bazy danych SIO jest upoważniony kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, czyli przykładowo dyrektor szkoły/placówki. Dyrektor szkoły/placówki może upoważnić do dostępu do bazy danych SIO swoich pracowników. Ustawa nie przewiduje dostępu do bazy danych SIO przez organ prowadzący. Wyjątkiem mogłaby być sytuacja, w której organ prowadzący byłby jednocześnie kierownikiem podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.
1 2
Placówki

Gdzie mogę sprawdzić dane zarejestrowanego podmiotu?

Po zalogowaniu do aplikacji SIO, w module “szczegóły podmiotu” widoczne są wszystkie zarejestrowane dane podmiotu.

W jaki sposób mogę zmienić dane teleadresowe Jednostki Samorządu Terytorialnego?

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący, np. Stowarzyszenie?

Aby zarejestrować nowy organ prowadzący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module Organy prowadzące inne niż JST/Minister dodać dany organ.

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

Aby dokonać modyfikacji organu prowadzącego, należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać interesujący nas organ przez kliknięcie Wyszukaj. Po kliknięciu na organ prowadzący pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ołówek znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie dokonać zmian. Zmiany zapisać klikając w przycisk ZAPISZ.

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO, wybrać moduł “Organy prowadzące inne niż JST/Minister”, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże się okno z szczegółowymi danymi. Aby usunąć organ prowadzący z listy należy kliknąć znak kosza. Pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga potwierdzenia – klikamy w okienko do potwierdzenia a następnie jeszcze raz zatwierdzamy likwidacje organu za pomocą przycisku POTWIERDŹ.UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO i w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać organ przy pomocy odpowiednich filtrów.

Co w sytuacji kiedy osoba fizyczna (organ prowadzący inny niż JST/Minister) zmieniła nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego?

W takim przypadku w aplikacji należy dokonać modyfikacji danych organu prowadzącego.

W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej/lub zespołu do poprawnej jednostki złożonej/lub zespołu?

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy: wejść w moduł Podmioty, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną. Za pomocą funkcji modyfikuj “ołówek” należy usunąć w polu “Podmiot Nadrzędny “błędnie wybraną jednostkę złożoną lub zespół a następnie za pomocą “lupy” wyszukać z listy placówek odpowiednią jednostkę złożoną bądź zespół. Zmiany należy zapisać za pomocą przycisku “Zapisz”.

Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako “szkołę lub placówkę w zespole”. Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.

Szkoła podstawowa (macierzysta) powinna być zarejestrowana, jako “szkoła w zespole” i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Zaś szkoła podstawowa (filia) powinna mieć w polu “podmiotu nadrzędnego” wykazaną szkołę podstawową (macierzystą). Obydwie szkoły będą widoczne w strukturze zespołu.

W jaki sposób podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej/ zespołu?

Aby podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej należy odszukać ją w module Podmioty, następnie kliknąć w przycisk modyfikuj “ołówek”, dokonać zmian – w polu: “podmiot nadrzędny” i za pomocą “lupy” z listy placówek wyszukać właściwą jednostkę złożoną/zespół.Na końcu zapisać formularz za pomocą przycisku “zapisz”.

Co należy wpisać w polu “Nazwa skrócona”?

Pole to nie jest wymagane, o ile szkoła lub placówka oświatowa nie dysponuje nazwą skróconą (o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę z filią zarejestrowaną błędnie jako „samodzielna” do zespołu szkół?

Należy znaleźć szkołę lub placówkę w module Placówki, a następnie dokonać modyfikacji “ołówek” – w polu “podmiot nadrzędny” za pomocą “lupy” z listy placówek wyszukać właściwy zespół szkół, pod który ma być włączona szkoła. Następnie należy zapisać formularz przyciskiem “zapisz”.

Co należy wpisać w polu “Sposób ewidencjonowania”?

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA.Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Natomiast kategorię REJESTROWANA należy wybrać dla: – szkół wpisywanych do odpowiedniej ewidencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty)szkół, dla których odpowiedni organ samorządu terytorialnego wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej (por. art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Co należy wpisać w polu “Przewidywana liczba pracowników” (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych)?

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania.W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracujących należy doliczyć również wakaty.

Jak poprawić sposób ewidencjonowania?

Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany.Jeżeli placówka zmienia sposób ewidencjonowania z prowadzonej na rejestrowaną czy odwrotnie to należy daną placówkę zlikwidować i zarejestrować nową.
1 2
Uczniowie

Uczeń klasy VIII, prawidłowo przypisany do oddziału w szkole podstawowej, po weryfikacji z poziomu JST spełniania obowiązku nauki ma status: Brak spełniania obowiązku nauki.

Status jest poprawny,  organ JST kontroluje status spełniania obowiązku nauki - uczeń jest przypisany do oddziału w szkole podstawowej - to znaczy, że realizuje obowiązek szkolny.Z poziomu organu JST nie weryfikuje się aktualnie spełniania obowiązku szkolnego.

Dlaczego podczas przypisania ucznia do oddziału pojawia się komunikat: Uwaga, wybrane zostały dla ucznia więcej niż dwa języki obce. Jeżeli wybór jest prawidłowy, to zapisz przypisanie?

Po wybraniu więcej niż dwóch języków obcych, podczas przypisania ucznia do oddziału wyświetla się komunikat: Uwaga, wybrane zostały dla ucznia więcej niż dwa języki obce. Jeżeli wybór jest prawidłowy, to zapisz przypisanie.Jest to ostrzeżenie, po weryfikacji poprawności danych należy zapisać.

Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego nie mogę przypisać ucznia do oddziału w szkole o specyfice specjalna?

W przypadku jeśli uczeń nie ma aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktywnego okresu obowiązywania, nie ma możliwości przypisania ucznia do oddziału specjalnego w szkole specjalnej - jedynym wyjątkiem jest uczeń o statusie "uchodźca"

Czy w poradni należy rejestrować wszystkich uczniów?

W poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym uczniu pojawia się komunikat „Uczeń niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych).Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Co oznaczają ETYKIETY w zakładce UCZNIOWIE?

Zapraszamy do zapoznania się z oznaczeniami poszczególnych ikon w instrukcji: pomoc SIO etykiety na liście uczniów

Jak sprawdzić kto został przypisany do danej klasy?

Aby wyfiltrować uczniów przypisanych do odpowiedniego oddziału, należy w module Uczniowie skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji, następnie wybieramy rok szkolny oddziału > typ oddziału > wybrać odpowiedni oddział > kliknąć Wyszukaj. (można również zaznaczyć odpowiednie statusy takie, jak nauka: posiada/nie posiada/dowolne).  Pokaże się cała lista uczniów przypisanych do wskazanego oddziału.Można również w module Oddziały, wybrać oddział i wejść w zakładkę PRZYPISANIA. Widoczni są tu uczniowie przypisani do danego oddziału.

Czy można wyszukać konkretnego ucznia?

Tak, można wyszukać ucznia na liście ogólnej, poprzez wprowadzenie: imienia/nazwiska lub numeru pesel w polu “wyszukaj” i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę.

Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i sprawdzić w kolumnie: “Liczba uczniów uczących się” przy interesującym nas oddziale.

Jak dokonać modyfikacji danych identyfikacyjnych?

Dane można zmodyfikować poprzez wejście w szczegóły tego ucznia i edycję formularza po kliknięciu w ikonę “ołówka”. Zmiany należy zapisać.Dane identyfikacyjne ucznia modyfikuje się w przypadku:
 • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
 • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).
UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

W module “przypisania” należy zakończyć przypisanie ze statusem “przerwał naukę” oraz naukę uczniowi.Następnie dany uczeń, powinien zostać ponownie zarejestrowany w bazie SIO z nowymi danymi identyfikacyjnymi.

Uczniowi zmieniono nazwisko. Jak należy wprowadzić zmianę w SIO?

Trzeba przejść do modyfikacji danych identyfikacyjnych tego dziecka i po dokonaniu zmian, zapisać formularz.

Przypisuję ucznia do oddziału podstawowego, w momencie zapisywania pojawia się na czerwono komunikat o treści: “Formularz zawiera błędy”. Pole język obcy podświetla się na czerwono.

Podczas przypisywania ucznia do oddziału należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (zaznaczone gwiazdką*) w tym język obcy.

Co oznacza komunikat: “Wystąpiły błędy: Uczeń nie posiada aktywnego okresu nauki”.

Komunikat wskazuje na brak uzupełnionego okresu nauki w roku szkolnym, w którym chcą Państwo przypisać dziecko w danej klasie. Należy wejść w zakładkę “NAUKA UCZNIA” i rozpocząć naukę z tą samą datą co przypisanie do oddziału.

Podczas grupowego rozpoczynania nauki uczniów, w polu “data rozpoczęcia” wstawiona jest automatycznie data rozpoczęcia działalności szkoły. Jak ją zmienić?

Należy kliknąć w ikonę kalendarza przy polu “data rozpoczęcia” i wybrać interesujący nas rok , a następnie miesiąc i dzień.
1 2 3 4 5 6 7
Oddziały

Filia szkoły podstawowej istnieje od 2018, nie mogę zarejestrować oddziału V.

Od roku szkolnego 2023/2024 w filiach Szkół Podstawowych (posiadających 14-znakowy REGON podmiotu), które zostały założone 21.01.2017 lub później nie można zarejestrować oddziałów podstawowych na poziomie klas V-VIII.Na podstawie Art. 358 Przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.

Nie mogę zarejestrować nowego oddziału. wyświetla się komunikat: Wystąpiły błędy: W roku szkolnym działalności oddziału w podmiocie nie zarejestrowano danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące liczby miejsc w placówce w module Dane zbiorcze > Dane o działalności > Liczba miejsc w placówce:https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-51/Od roku szkolnego 2023/2024 możliwość rejestracji oddziału podstawowego "Wychowanie przedszkolne" w typach podmiotów w Szkole Podstawowej z oddziałami "wychowanie przedszkolne", Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego uzależniona od wypełnionych danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc w placówce.

Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego nie mogę przypisać ucznia do oddziału w szkole o specyfice specjalna?

W przypadku jeśli uczeń nie ma aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktywnego okresu obowiązywania, nie ma możliwości przypisania ucznia do oddziału specjalnego w szkole specjalnej - jedynym wyjątkiem jest uczeń o statusie "uchodźca"

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

Jeżeli do błędnie zarejestrowanego oddziału przypisani są uczniowie, to w pierwszej kolejności należy usunąć uczniom przypisania do tego oddziału.Następnie wejść z moduł Oddziały, zaznaczyć wybrany oddział i użyć opcji „kosza” w prawnym górnym rogu aplikacji.Po usunięciu błędnego oddziału, pozostając w module Oddziały, należy zarejestrować nowy.Kolejnym krokiem jest przypisanie uczniów do nowego, prawidłowo zarejestrowanego oddziału.

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyjnego.

Co to jest “oddział dodatkowy” i co w nim rejestrujemy?

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym
 • oddziałów łączonych.

Nie mogę zarejestrować klasy w szkole podstawowej/przedszkolu. Na liście wyboru nie widnieje klasa bądź lista jest nieaktywna.

Należy zgłosić brak widocznej klasy do organu rejestracyjnego. Prawdopodobnie organ rejestrujący nie dodał danego etapu edukacji w Państwa szkole.

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie:Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce nomenklatury.W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z.Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu.Opis:W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.

Jak zapisać naukę języka kaszubskiego w klasach, w których tylko cześć uczniów bierze udział w zajęciach?

Należy zarejestrować oddział ogólnodostępny i przypisać wszystkich uczniów z danego oddziału, następnie zarejestrować oddział dodatkowy nauki języka mniejszości narodowej i przypisać uczniów którzy uczą się języka mniejszości.

Co oznacza: „Liczba uczniów uczących się”?

Kolumna pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy.

Co oznacza: „Liczba uczniów przypisanych”?

Kolumna wskazuje ilość wszystkich uczniów, którzy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym. W liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy ukończyli naukę.

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: – Ia sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia; – Ia ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny. Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”

Jak zarejestrować klasę wielozawodową?

Należy wejść w zakładkę Oddziały, następnie: Dodaj – i tu w formularzu oddziału wybrać specyfikę podstawową np. ogólnodostępny, oraz specyfikę dodatkową I: wielozawodowy. Następnie przejść do pola ZAWODY i wybrać odpowiednie kierunki kształcenia.

Czy można modyfikować zarejestrowany oddział?

Tak, modyfikacja oddziału jest możliwa z zakładki Oddziały > Widok wszystkich oddziałów > wybieramy interesujący nas oddział i klikając na “ołówek”. Przechodzimy w ten sposób do edycji formularza klasy.Modyfikacji podlegają pola:
 • Oznaczenie
 • Opis
 • Języki obce
 • Język mniejszości
 • Dyscypliny sportowe
 • Zawody
Jeżeli zmianie ulega specyfika oddziału, to błędną klasę należy usunąć i zarejestrować na nowo.

Program każe wprowadzić w oddziale “wychowanie przedszkolne” język obcy. W oddziałach uczą się dzieci, które nie mają obowiązkowego nauczania języka obcego w tej grupie. Co w takiej sytuacji?

W celu utworzenia w SIO oddziałów “wychowanie przedszkolne” konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zadań przedszkola jest “tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka”.
1 2
Orzeczenia/Opinie

Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku “Dodaj orzeczenie” należy uzupełnić wymagane pola m.in: – typ orzeczenia/opinii – numer orzeczenia/opinii – data wydania (klikając w ikonę kalendarza) – REGON poradni – przyczynyProszę pamiętać, że wprowadzane dane orzeczenia/opinii muszą się pokrywać z danymi wprowadzonymi przez poradnię, która wydała to orzeczenie/opinię.

Jak zarejestrować orzeczenie/opinię w poradni?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Wydawanie Orzeczeń, następnie za pomocą przycisku “Dodaj ” należy uzupełnić wymagane pola m.in: – typ orzeczenia/opinii – numer orzeczenia/opinii – data wydania (klikając w ikonę kalendarza) – Przyczyny – Grupa wiekowa – Typ podmiotu – Klasa Dane zapisujemy przyciskiem “zapisz”.

Co oznacza status orzeczenia “Niezweryfikowany”?

Status ten wskazuje na niezgodność wprowadzonych danych dotyczących zarejestrowanego orzeczenia między szkołą a poradnią.Należy zweryfikować poprawność wpisu orzeczenia/opinii wprowadzonego przez Poradnię, która to orzeczenie/opinię wydała. W tym celu należy bezpośrednio skontaktować się z poradnią i wyjaśnić sposób i formę zapisu orzeczenia/opinii.

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

ETYKIETA – BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ:– w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, a nie ma okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, ma okres obowiązywania orzeczenia w podmiocie, ale okres ten nie pokrywa całego okresu przypisania do oddziału specjalnego.Etykieta ma charakter informacyjny.

Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wniosek rodziców. Powyższe należy wykazać w zakładce „Pobyt”, nie w zakładce “Orzeczenia/opinie”.W przypadku SOW podawanie szczegółowych danych dot. każdego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane.W zakładce „Orzeczenia/opinie” dostępna jest do wykazania tylko opinia o potrz ebie wczesnego wspomagania ze względu na możliwość organizowania przez SOW wczesnego wspomagania rozwoju.

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Jakie to mają być daty?

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub placówce oświatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Datą zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku.W odniesieniu do Daty przedłożenia:
 1. w przypadku, gdy data przedłożenia orzeczenia lub opinii w szkole przez rodziców ucznia jest wcześniejsza niż dzień 1 września danego roku i jednocześnie dziecko posiada w tym czasie inne orzeczenie/opinię (przykładowo rodzice przedkładają w szkole już w maju orzeczenie wydane dziecku na drugi etap edukacyjny, a dziecko posiada orzeczenie wydane na pierwszy etap edukacyjny), to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać datę 1 września danego roku,
 2. w przypadku, gdy uczeń posiadający opinię/orzeczenie rozpoczyna naukę w danej szkole 1 września danego roku lub późnej, a rodzice dziecka przedłożą w szkole orzeczenie/opinię wydaną dziecku przed rozpoczęciem jego nauki w szkole, to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać odpowiednio datę 1 września danego roku lub późniejszą (późniejszą, tzn. zgodną z rozpoczęciem nauki przez ucznia w szkole).

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce, oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, w jakiej innej placówce zarejestrowano to orzeczenie/opinię, poprzez wysłanie na formularz kontaktowy do pomocy SIO: – danych wprowadzonego orzeczenia/opinii – REGON poradni /regon Państwa szkoły  Ewentualnie jeżeli wiedzą Państwo, jaka szkoła mogła to orzeczenie wprowadzić u siebie w bazie – należy bezpośrednio się z nią skontaktować celem ustalenia czy wprowadziła ona poprawną datę zakończenia obowiązywania tego orzeczenia w ich podmiocie lub czy dane orzeczenie/opinia jest wprowadzona dla ucznia o tych samych danych identyfikacyjnych (PESEL, imię, nazwisko).

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by móc go przypisać do oddziału podstawowego w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

Uczeń musi mieć zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością podstawową – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.

Uczeń jest przypisany do przypisany do oddziału „0”, „poniżej 0” lub „wychowanie przedszkolne”, czy mogę mu wykazać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową – niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

Nie, uczniom przypisanym do takich oddziałów nie można wykazać tego rodzaju orzeczeń .

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zarejestrowany okres obowiązywania, musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby uczeń mógł zostać przypisany do oddziału o specyfice „specjalny”. Wyjątkiem są szkoły i oddziały ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkoły wchodzące w skład MOW.

Jesteśmy szkołą dla dorosłych. Dlaczego nie możemy uczniowi wykazać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Od roku 2020/2021 w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych plastycznych i policealnych muzycznych nie wykazuje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mogę go przypisać do oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale również okres obowiązywania orzeczenia aby móc go wykazać w takim oddziale.

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną z niepełnosprawności musi być: „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” lub „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym”. Orzeczenie musi mieć wykazany okres obowiązywania i musi on obejmować w całości okres przypisania do IPET.
1
Nauczyciele

Nie mogę wprowadzić tygodniowego wymiaru zajęć na rok szkolny 2023/2024. Wyświetla się komunikat: Od roku szkolnego 2023/2024 nie można zarejestrować tygodniowego wymiaru zajęć jeżeli nauczyciel nie posiada zarejestrowanych danych dotyczących wykształcenia. Od roku szkolnego 2023/2024 nie można określić tygodniowego wymiaru zajęć na rok szkolny 2023/2024 albo późniejszy jeżeli nauczyciel w dacie rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć nie posiada zarejestrowanego aktywnego stanowiska w ramach umowy.

Od roku szkolnego 2023/2024 w pierwszej kolejności należy uzupełnić stanowisko tego nauczyciela (w zakładce "zatrudnienie") oraz dane dotyczące wykształcenia (w zakładce "dane dziedzinowe") Po uzupełnieniu tych danych należy wprowadzić tygodniowy wymiar zajęć i obowiązki.

Nie mogę uzupełnić tygodniowego wymiaru zajęć. Wyświetla się komunikat: Od roku szkolnego 2023/2024 nie można określić tygodniowego wymiaru zajęć jeżeli nauczyciel nie posiada zarejestrowanych danych dotyczących stażu pedagogicznego, a ma zarejestrowaną przynajmniej jedną aktywną umowę, która wymaga rejestracji danych dotyczących stażu pedagogicznego.

Od roku szkolnego 2023/2024 jeżeli nauczyciel ma zarejestrowaną przynajmniej jedną aktywną umowę, która wymaga rejestracji danych dotyczących stażu pedagogicznego, należy uzupełnić aktualny staż pedagogiczny w zakładce "dane dziedzinowe" tego nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie posiada stażu pedagogicznego należy wpisać zero.

Nauczyciel jest zatrudniony na Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, nie mogę wprowadzić tygodniowego wymiaru zajęć w roku 2023/2024

Rejestrując tygodniowy wymiar zajęć na rok szkolny 2023/2024  wyświetli się komunikat: Nie można zarejestrować tygodniowego wymiaru zajęć w ramach umowy 'umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela' jeżeli nauczyciel ma zarejestrowane dane dotyczące awansu zawodowego. Aby zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć należy usunąć dane dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.Po usunięciu wprowadzonego w poprzednich latach awansu zawodowego, będzie możliwość uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć od 1.09.2023

Nauczyciel ma zwiększony wymiar godzin powyżej 1,5 etatu. Jak wprowadzić obowiązki tego nauczyciela powyżej 1,5 etatu?

Można nauczycielowi wprowadzić więcej godzin ponadwymiarowych niż połowa pensum. W SIO wyświetli się komunikat: Liczba godzin ponadwymiarowych jest większa niż 50% pensum (mianownik). UWAGA!!! W roku szkolnym 2023/2024 ograniczenie nie dotyczy nauczyciela pracującego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum lub Branżowej Szkole I Stopnia.Jest to tylko informacja nie blokująca zapisania danych.

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Co w przypadku gdy nauczyciel od 2016 roku nie jest czynnym nauczycielem ponieważ przeszedł na emeryturę?

W takim przypadku należy zaznaczyć nauczycielowi zakończenie umowy o pracę.

W etykiecie zatrudnienia wyświetla się na czerwono informacja o “Umowa zawiera niespójności”. O czym to świadczy?

Etykieta podświetlona na czerwono, z informacją “Umowa zawiera niespójności” świadczy o braku danych dotyczących zarejestrowanej ostatnio umowy.Brak lub niezgodność danych może dotyczyć: wprowadzonych wartości w tygodniowym wymiarze zajęć lub brak uzupełnionych obowiązków do tej umowy. Należy te dane sprawdzić i uzupełnić.

Nie można wprowadzić przyszłej daty zakończenia umowy. Kalendarz jest aktywny tylko do dnia bieżącego.

Tak. Jest to poprawne działanie programu.Datę zakończenia umowy należy wprowadzić dopiero po upływie tego okresu. W programie nie można wprowadzić dat “przyszłych”.

W systemie pojawia się informacja na czerwono: “Obowiązki nie wypełniają całego roku szkolnego 2017/2018 w ramach umowy”. Co oznacza?

Komunikat wyświetlany na czerwono stanowi informację dla użytkownika o braku wypełnienia obowiązków lub ich niezgodności co do rozdzielonych godzin wykazanych w tygodniowym wymiarze zajęć, względem danego  zatrudnienia. Należy zweryfikować wprowadzone obowiązki tego nauczyciela w danym roku szkolnym i dokonać ich prawidłowego uzupełnienia.Wyjątek stanowią tutaj aktualnie wprowadzone nieobecności danego nauczyciela (o których mowa w instrukcji merytorycznej: Instrukcja merytoryczna dotyczącza danych nauczyciela), które są zwolnione od rejestracji obowiązków.

Mam wprowadzony staż ogólny 30 lat a wyskakuje komunikat “Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli ze stażem pedagogicznym większym lub równym 7 lat.” Jak to dodać?

Komunikat pojawia się ponieważ nie został uzupełniony staż pedagogiczny w danych dziedzinowych tego nauczyciela.Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości lat stażu pedagogicznego – dane dotyczące nieobecności będą mogły być zapisane.

Co oznacza błąd w modyfikacji zatrudnienia: “Okres pomiędzy datą rozpoczęcia umowy a datą zakończenia umowy nie jest w całości wypełniony przez okresy tygodniowych wymiarów zajęć.”

Komunikat wskazuje na brak uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć dla zarejestrowanej umowy u tej osoby. Należy to uzupełnić aby móc zakończyć zatrudnienie.

Z jaką datą należy wprowadzić uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

Należy wprowadzić datę uzyskania dokumentu świadczącego o awansie, który jest podstawą do roszczeń z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września roku szkolnego do 30 czerwca. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w danym roku szkolnym, w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca oraz datę zakończenia: 31 sierpnia i wprowadzić typ obowiązku: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, a w obowiązku: brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym. Poniżej w “liczbie godzin obowiązku” należy wykazać taką samą liczbę, jaka jest podana w tygodniowym wymiarze zajęć.

Co oznacza przycisk “importuj” w module nauczyciele?

Ta funkcjonalność służy do grupowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczycieli, których nie ma w systemie. Przydatna instrukcja:Instrukcja tworzenia pliku csv i importu danych identyfikacyjnych do systemu SIO

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy.W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy którego zostaną mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, należy zmodyfikować tygodniowy wymiar zajęć poprzez wprowadzenie daty zakończenia dla pierwotnego wymiaru zajęć i dodanie nowego wymiaru zajęć z wykazaniem godzin ponadwymiarowych i podaniem okresu, na jaki te godziny zostały przydzielone do realizacji.
1 2 3 4 5
Dane zbiorcze

Proszę o informację, czy w zakładce finanse powinny zostać uwzględnione osoby, które prowadzą księgowość szkół w tym wypłaty wynagrodzeń zatrudnione w Urzędzie Miejskim? Nadmieniam, że w Urzędzie nie ma referatu oświaty.

Jeżeli w Urzędzie nie ma Wydziału Oświaty, proszę wykazać wymienione przez Państwa osoby, które zajmują się zarządzaniem i administrowaniem oświatą.

Czy w przekazywanych danych – “Dane zbiorcze – finanse” dot.: kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą zatrudnionych w JST – należy uwzględnić środki wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych?

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.

Do jakiego stanowiska należy przyporządkować osobę zatrudnioną w szkole na stanowisku sekretarki (nie sekretarza)?

Sekretarkę należy wykazać w stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Czy wpisując wiek komputera mam wpisywać datę produkcji czy zakupu?

Komputery należy przyporządkować do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę ich rok produkcji. Nieistotna jest data nabycia komputera lub data przekazania komputera do szkoły/placówki. Należy uwzględniać również komputery przenośne – laptopy.

Czy wprowadzając kategorie wiekowe czytelników, należy brać pod uwagę tylko uczniów? Czy może należy liczyć też inne osoby korzystające z biblioteki, np. nauczycieli?

W kategorii powyżej 19 lat – proszę uwzględnić zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz inne osoby.

Wypełniając dane dotyczące I kwartału w rubryce “łączna wysokość wynagrodzeń” wpisujemy sumę wszystkich wynagrodzeń z okresu styczeń-marzec? Czy tylko za marzec?

Dane te, np. liczba pracowników, powinny odzwierciedlać stan na koniec kwartału, a nie średnią za dany kwartał. Konsekwentnie „łączna wysokość wynagrodzeń” powinna dotyczyć wynagrodzeń osób wykazanych na koniec kwartału, z pominięciem wynagrodzeń osób, które w danym kwartale pracowały, ale już nie pracują i na koniec kwartału nie zostały ujęte.

Czy wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby zaliczamy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych?

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.

Czy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami należy zaliczać nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych bez pochodnych pracodawcy. Należy wykazać również nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Co oznacza źródło finansowania w wydatkach?

4 cyfra paragrafu określa źródło finansowania. W aplikacji SIO widnieje 3-cyfrowy paragraf, a 4 liczbę wykazuje się, jako źródło finansowania.

W danych zbiorczych w WYDATKACH nie można wprowadzić wydatku wykonanego mniejszego od poprzedniego kwartału, bo pojawia się komunikat: „Wartość wykonania dla działu, rozdziału, paragrafu, formy finansowania jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale”.

Pojawiający się komunikat to tylko ostrzeżenie pozwalające zapisać dane. Wydatki wykonane mogą być mniejsze, po wprowadzeniu danej kwoty należy kliknąć przycisk zapisz i dane zostają bez problemu zapisane mimo wprowadzenia niższej kwoty.Okno z widokiem na formularz dodania informacji o wydatkach i komunikatem wartość wykonania dla działu , rodzaju jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale

Co należy rozumieć przez wydatki majątkowe?

W wydatkach majątkowych należy ująć takie, które nie są bieżącymi, amortyzują się dłużej niż rok. Meble, komputery, książki, co do zasady to wydatki bieżące. Zgodnie z przepisami o rachunkowości za majątkowy uznajemy wydatek powyżej 10 tys. zł. Natomiast wydatkiem majątkowym zawsze będzie zakup auta, inwestycja (zmiana wartości użytkowej budynku) itp. Co do zasady, tych wydatków nie mogą Państwo pokrywać z dotacji. Proszę pamiętać, że w wydatkach ogółem należy podać wszystkie wydatki, niezależnie od źródła finansowania, nie tylko pokryte z dotacji.

Brak możliwości wprowadzenia danych w paragrafie, w którym plan wynosi zero a wykonanie np. 1000,00. Np. paragraf 412 plan – 0 ; wykonanie 675,00. Program nie pozwala wpisać, pojawia się komunikat, że „wykonanie nie może być większe niż zerowy plan”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z prawem nie można realizować wydatków, które nie są ujęte w planie finansowym.  Wydatki szkoła realizuje zgodnie ze swoim planem finansowym, którego nie może przekroczyć. Jeśli w trakcie trwania roku budżetowego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian np. dodanie nowego paragrafu lub przesunięć w planie finansowym, to trzeba zmienić plan finansowy, ale można to zrobić w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych dotyczących bursy?

W przypadku bursy – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami, korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby).Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE .

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych – “dane o działalności internatu” ?

W internacie – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły lub zespołu/jednostki złożonej, w której przynajmniej w jednej placówce wchodzącej w struktury w RSPO jest internat.Uczniowie tych szkół, wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE > Pozostałe dane dziedzinowe > Korzystanie z internatu.

Nie mogę wpisać kosztów pracowników niebędących nauczycielami, ani sierpniowego, ani rocznego. Cały czas pokazuje się komunikat: “Nie można dodać wpisu dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Prawdopodobnie wprowadzili Państwo sprawozdanie za okres styczeń-sierpień, bez sprawozdania rocznego. Proszę sprawdzić każdy poprzedni rok sprawozdawczy i upewnić się, w którym nie zostało wprowadzone sprawozdanie za dany rok oraz uzupełnić je.
1 2