Nauczyciele

Czy do stażu w zawodzie należy uwzględnić stanowisko asystenta nauczyciela w wymiarze 23/40 w Szkole Podstawowej?

Asystent nauczyciela to nie jest stanowisko pedagogiczne, w związku z tym nie liczy się do stażu pedagogicznego, natomiast do stażu ogólnego liczy się, jak najbardziej.
1 2 3 4 5