Nauczyciele

Jak wpisa膰 wymiar etatu, pensum i przydzia艂 obowi膮zk贸w nauczycielowi, kt贸ry z uwagi na swoj膮 niepe艂nosprawno艣膰 w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 wrze艣nia 2018 r. ma 16/16?

Nauczyciel powinien mie膰 wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowi膮zku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu聽pensum: 18) i nast臋pnie 2 godziny w nast臋puj膮cy spos贸b: 鈥淭yp obowi膮zku鈥 鈥 鈥渋nne tytu艂y, na podstawie kt贸rych nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia鈥; 鈥淥bowi膮zek鈥 鈥 鈥渙bni偶enie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN鈥. Podsumowuj膮c: Wymiar etatu: 18/18 Faktyczny obowi膮zek: 16/18 Obni偶enie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN: 2/18

Jak wpisa膰 obowi膮zek nauczyciela 鈥 j臋zyk polski z obcokrajowcem lub powracaj膮cym z zagranicy oraz zaj臋cia wyr贸wnawcze z obcokrajowcem lub powracaj膮cym z zagranicy?

Obowi膮zek 鈥 j臋zyk polski z obcokrajowcem lub powracaj膮cym z zagranicy 鈥 prosimy聽wykaza膰 jako j臋zyk polski, w przedmiotach og贸lnokszta艂c膮cych; zaj臋cia wyr贸wnawcze z obcokrajowcem lub powracaj膮cym z zagranicy 鈥 prosimy wykaza膰 jako zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze (w typie obowi膮zku: 鈥減ozosta艂e鈥).

Nauczyciel uzyska艂 w dniu 29.06.2013r. kwalifikacje do nauczania j臋zyka kaszubskiego. Po wpisaniu w.w. daty znika opcja wyboru: 鈥渏臋zyk mniejszo艣ci narodowej, etnicznej lub j臋zyka regionalnego鈥.

Ten rodzaj kwalifikacji jest dost臋pny w SIO od roku 2017/2018, wcze艣niejszych dat si臋 nie wprowadza.

Kiedy nale偶y wybra膰 etap edukacyjny 鈥瀗ie dotyczy鈥 w obowi膮zkach nauczyciela?

W etapie edukacyjnym wybieramy 鈥渘ie dotyczy鈥, gdy obowi膮zek nie jest realizowany w danej klasie, np. nauczanie indywidualne, zaj臋cia korekcyjne itp.

Czy w obowi膮zkach nauczycieli powinno si臋 wykazywa膰 zaj臋cia rewalidacyjne?

Tak, w obowi膮zkach nauczyciela nale偶y wykaza膰 zaj臋cia rewalidacyjne w kategorii 鈥減ozosta艂e鈥.

Co oznacza data przeniesienia umowy?

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szko艂y na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela nale偶y wprowadzi膰 dat臋 przeniesienia umowy. Dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.聽Data przeniesienia nie mo偶e by膰 wcze艣niejsza od daty rozpocz臋cia umowy oraz od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y/ plac贸wki.Je艣li data rozpocz臋cia umowy jest wcze艣niejsza ni偶 data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y/plac贸wki oraz podstaw膮 prawn膮 zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system b臋dzie wymaga膰 wprowadzenia daty przeniesienia. W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana.

Jak wykaza膰 nauczycielowi doradztwo zawodowe?

Nale偶y wybra膰: obowi膮zki nauczycieli nieprzedmiotowc贸w w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych, a nast臋pnie: obowi膮zki nauczyciela doradcy zawodowego.

Czy w SIO nale偶y wykaza膰 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

Od 2019 r. wykazywane jest r贸wnie偶 wyp艂acone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. 艣rednia urlopowa. Og贸lne zasady naliczania oraz wyp艂aty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego uregulowane s膮 w art. 67 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, kt贸ry w ust. 1 stanowi, 偶e za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przys艂uguje wynagrodzenie, jakie by otrzymywa艂, gdyby w tym czasie pracowa艂. T臋 og贸ln膮 zasad臋 odzwierciedla, wydane na podstawie upowa偶nienia, o kt贸rym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy 鈥 Karta Nauczyciela, rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieni臋偶nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z p贸藕n. zm.). Przypominamy, 偶e 艣wiadczenie urlopowe okre艣lone w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela nie jest sk艂adnikiem wynagrodzenia 艣redniego i nie jest wykazywane w SIO.

Jak w obowi膮zkach wpisa膰 nauczycielowi zaj臋cia wczesnego wspomagania?

Nauczycielowi, kt贸ry prowadzi zaj臋cia z wczesnego wspomagania rozwoju nale偶y wykaza膰 w typie obowi膮zku: 鈥減ozosta艂e鈥, a w polu obowi膮zek: 鈥渨czesne wspomaganie rozwoju dziecka鈥. Ten rodzaj obowi膮zku mo偶liwy jest do wprowadzenia od 1 wrze艣nia 2019 roku.

Nauczyciel jest sta偶yst膮 od 01.09.2022 r. Chc膮c zaznaczy膰 stopie艅 awansu zawodowego nale偶y wpisa膰 dat臋 uzyskania stopnia awansu. Jak膮 dat臋 nale偶y wpisa膰?

Jako dat臋 uzyskania stopnia awansu zawodowego w tym przypadku nale偶y wybra膰 1 wrze艣nia 2022 r.

Nauczyciel ma dwie umowy. Chc臋 w ka偶dej umowie zaznaczy膰 inny stopie艅 awansu, ale nie da si臋 tego zrobi膰. Je偶eli wpisuje jeden stopie艅 awansu np. dyplomowany, to wyskakuje mi on te偶 przy drugiej umowie.

Nie wprowadza si臋 awansu聽dla dw贸ch um贸w. Awans wykazuje si臋 tylko jeden, ten najwy偶szy, jaki na t膮 chwil臋 dany nauczyciel posiada.

Jak wprowadzi膰 w polu 鈥淥bowi膮zki鈥 鈥 obowi膮zki nauczyciela wspomagaj膮cego?

Nauczycielowi wspomagaj膮cemu jako obowi膮zek nale偶y poda膰: obowi膮zki nauczycieli nieprzedmiotowc贸w 鈥 nauczyciel wsp贸艂organizuj膮cy kszta艂cenie.

Jak wykaza膰 obowi膮zek nauczyciela oligofrenopedagoga?

Prosimy o wskazanie obowi膮zku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zak艂adce Obowi膮zek s膮 do wyboru r贸偶ne typy obowi膮zk贸w 鈥 np. dla nauczycieli nieprzedmiotowc贸w lub pozosta艂e 鈥 prosimy wybra膰 obowi膮zek odpowiadaj膮cy zakresowi prowadzonych zaj臋膰 przez Pa艅stwa nauczyciela. Instrukcja rejestracji tygodniowego wymiaru zaj臋膰 i obowi膮zk贸w nauczyciela Natomiast kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. nale偶y wykaza膰 w rubryce 鈥濱nne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska鈥 poprzez wybranie odpowiedniej grupy szk贸艂, tj. np. w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym, znacznym lub g艂臋bokim鈥, w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga posiadaj膮cego dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotu 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu lekkim鈥, natomiast w przypadku nauczyciela tyflopedagoga 鈥 鈥瀢 szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych dla dzieci i m艂odzie偶y niewidomych lub s艂abo widz膮cych鈥. Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e do roku szkolnego 2018/2019 w艣r贸d przedmiot贸w og贸lnokszta艂c膮cych by艂y takie przedmioty jak: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika szkolna itp. Przedmiot贸w tych nie nale偶a艂o wskazywa膰 w odniesieniu do os贸b, kt贸re uko艅czy艂y odpowiedni kierunek studi贸w, kategorie te odnosz膮 si臋 do os贸b, kt贸re mia艂y prawo do nauczania powy偶szych przedmiot贸w w kolegiach nauczycielskich w poprzednich latach.

Jak wykaza膰 鈥渋ndywidualny tok nauki鈥 w obowi膮zkach nauczyciela?

Nauczycielowi nale偶y wybra膰 typ obowi膮zku (np. przedmioty og贸lnokszta艂c膮ce), a jako obowi膮zek faktyczne przedmioty, kt贸re nauczyciel realizuje z uczniem w ramach indywidualnego toku nauki.

Jak wykaza膰 w obowi膮zku zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne?

Zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne prosz臋 wpisa膰 z typem: pozosta艂e i w obowi膮zku: zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne. Uwzgl臋dnia si臋 specyfik臋 i typu oddzia艂u w kt贸rym, faktycznie realizowane s膮 zaj臋cia.