Orzeczenia/Opinie

Jak zarejestrowa膰 orzeczenie/ opini臋 w szkole?

Aby zarejestrowa膰 orzeczenie/opini臋 nale偶y wybra膰 modu艂 Uczniowie, nast臋pnie z listy uczni贸w wybra膰 odpowiedni膮 osob臋 i przej艣膰 do zak艂adki ORZECZENIA. Za pomoc膮 przycisku 鈥淒odaj orzeczenie鈥 nale偶y uzupe艂ni膰 wymagane pola m.in: 鈥 typ orzeczenia/opinii 鈥 numer orzeczenia/opinii 鈥 data wydania (klikaj膮c w ikon臋 kalendarza) 鈥 REGON poradni 鈥 przyczyny Prosz臋 pami臋ta膰, 偶e wprowadzane dane orzeczenia/opinii musz膮 si臋 pokrywa膰 z danymi wprowadzonymi przez poradni臋, kt贸ra wyda艂a to orzeczenie/opini臋.

Jak zarejestrowa膰 orzeczenie/opini臋 w poradni?

Aby zarejestrowa膰 orzeczenie/opini臋 nale偶y wybra膰 modu艂聽Wydawanie Orzecze艅, nast臋pnie za pomoc膮 przycisku 鈥淒odaj 鈥 nale偶y uzupe艂ni膰 wymagane pola m.in: 鈥 typ orzeczenia/opinii 鈥 numer orzeczenia/opinii 鈥 data wydania (klikaj膮c w ikon臋 kalendarza) 鈥 Przyczyny 鈥 Grupa wiekowa 鈥 Typ podmiotu 鈥 Klasa Dane zapisujemy przyciskiem聽鈥渮apisz鈥.

Co oznacza status orzeczenia 鈥淣iezweryfikowany鈥?

Status ten wskazuje na聽niezgodno艣膰 wprowadzonych danych聽dotycz膮cych zarejestrowanego orzeczenia mi臋dzy szko艂膮 a poradni膮. Nale偶y zweryfikowa膰 poprawno艣膰 wpisu orzeczenia/opinii wprowadzonego przez Poradni臋, kt贸ra to orzeczenie/opini臋 wyda艂a. W tym celu nale偶y聽bezpo艣rednio skontaktowa膰 si臋 z poradni膮聽i wyja艣ni膰 spos贸b i form臋 zapisu orzeczenia/opinii.

Co oznacza 艣wiec膮ca si臋 etykieta 鈥渂rak orzeczenia/opinii w przypisaniu鈥 przy uczniu?

ETYKIETA 鈥撀BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU聽艢WIECI SI臉: 鈥 w przypadku ucznia przypisanego do oddzia艂u specjalnego bez orzeczenia, 鈥 w przypadku gdy ucze艅 przypisany do oddzia艂u specjalnego ma orzeczenie, a nie ma okresu obowi膮zywania orzeczenia w podmiocie, 鈥 w przypadku gdy ucze艅 przypisany do oddzia艂u specjalnego ma orzeczenie, ma okres obowi膮zywania orzeczenia w podmiocie, ale okres ten nie pokrywa ca艂ego okresu przypisania do oddzia艂u specjalnego. Etykieta ma charakter informacyjny.

Dlaczego z poziomu samodzielnej plac贸wki SOW s膮 do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO 鈥 specjalny o艣rodek wychowawczy wykazuje podstaw臋 pobytu w o艣rodku, kt贸r膮 mo偶e by膰 orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych lub wniosek rodzic贸w. Powy偶sze nale偶y wykaza膰 w zak艂adce 鈥濸obyt鈥, nie w zak艂adce 鈥淥rzeczenia/opinie鈥. W przypadku SOW podawanie szczeg贸艂owych danych dot. ka偶dego orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego nie jest wymagane. W zak艂adce 鈥濷rzeczenia/opinie鈥 dost臋pna jest do wykazania tylko opinia o potrz ebie wczesnego wspomagania ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 organizowania przez SOW wczesnego wspomagania rozwoju.

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w SIO nale偶y poda膰 okres obowi膮zywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Jakie to maj膮 by膰 daty?

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO nale偶y poda膰聽okres obowi膮zywania orzeczenia/opinii w podmiocie聽poprzez wskazanie daty przed艂o偶enia oraz daty zako艅czenia. W polu聽Data przed艂o偶enia聽nale偶y poda膰聽dat臋 przed艂o偶enia przez rodzic贸w ucznia w szkole lub plac贸wce o艣wiatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu聽Data zako艅czenia聽nale偶y wpisa膰聽dat臋 zako艅czenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych i kszta艂cenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub plac贸wce o艣wiatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Dat膮 zako艅czenia obowi膮zywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku. W odniesieniu do聽Daty przed艂o偶enia:
  1. w przypadku, gdy data przed艂o偶enia orzeczenia lub opinii w szkole przez rodzic贸w ucznia jest wcze艣niejsza ni偶 dzie艅 1 wrze艣nia danego roku i jednocze艣nie dziecko posiada w tym czasie inne orzeczenie/opini臋 (przyk艂adowo rodzice przedk艂adaj膮 w szkole ju偶 w maju orzeczenie wydane dziecku na drugi etap edukacyjny, a dziecko posiada orzeczenie wydane na pierwszy etap edukacyjny),聽to wtedy w聽Dacie przed艂o偶enia聽nale偶y wskaza膰 dat臋 1 wrze艣nia danego roku,
  2. w przypadku, gdy ucze艅 posiadaj膮cy opini臋/orzeczenie rozpoczyna nauk臋 w danej szkole 1 wrze艣nia danego roku lub p贸藕nej, a rodzice dziecka przed艂o偶膮 w szkole orzeczenie/opini臋 wydan膮 dziecku przed rozpocz臋ciem jego nauki w szkole,聽to wtedy w聽Dacie przed艂o偶enia聽nale偶y wskaza膰 odpowiednio dat臋 1 wrze艣nia danego roku lub p贸藕niejsz膮 (p贸藕niejsz膮, tzn. zgodn膮 z rozpocz臋ciem nauki przez ucznia w szkole).

Co oznacza komunikat: 鈥淥rzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest ju偶 przypisane do innego ucznia, w innej plac贸wce鈥?

Komunikat ten oznacza, 偶e orzeczenie/opinia o danym numerze zosta艂o przypisane do innej osoby w innej plac贸wce, opr贸cz Pa艅stwa szko艂y. W takim przypadku nale偶y zweryfikowa膰, w jakiej聽innej plac贸wce zarejestrowano to orzeczenie/opini臋,聽poprzez wys艂anie na formularz kontaktowy do pomocy SIO:聽鈥 danych wprowadzonego orzeczenia/opinii聽鈥 REGON poradni /regon Pa艅stwa szko艂y聽聽 Ewentualnie je偶eli wiedz膮 Pa艅stwo, jaka szko艂a mog艂a to orzeczenie wprowadzi膰 u siebie w bazie 鈥 nale偶y bezpo艣rednio si臋 z ni膮 skontaktowa膰 celem ustalenia czy wprowadzi艂a ona聽poprawn膮 dat臋 zako艅czenia obowi膮zywania tego orzeczenia w ich podmiocie lub czy dane orzeczenie/opinia jest wprowadzona dla ucznia o tych samych danych identyfikacyjnych (PESEL, imi臋, nazwisko).

Jakie orzeczenie musi posiada膰 ucze艅 by m贸c go przypisa膰 do oddzia艂u podstawowego w szkole specjalnej przysposabiaj膮cej do pracy?

Ucze艅 musi mie膰 zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 podstawow膮 鈥 niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna w stopniu znacznym.

Ucze艅 jest przypisany do przypisany do oddzia艂u 鈥0鈥, 鈥瀙oni偶ej 0鈥 lub 鈥瀢ychowanie przedszkolne鈥, czy mog臋 mu wykaza膰 orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego z niepe艂nosprawno艣ci膮 podstawow膮 lub dodatkow膮 鈥 niedostosowanie spo艂eczne lub zagro偶enie niedostosowaniem spo艂ecznym?

Nie, uczniom przypisanym do takich oddzia艂贸w nie mo偶na wykaza膰 tego rodzaju orzecze艅 .

Nie mog臋 przypisa膰 ucznia do oddzia艂u o specyfice 鈥瀞pecjalny鈥. Pojawia si臋 komunikat: 鈥濸rzypisanie ucznia do oddzia艂u o specyfice 鈥榮pecjalna鈥 wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzecze艅 o typie KS z okresem/okresami obejmuj膮cymi okres przypisania.鈥

Od roku 2020/2021 ucze艅 musi posiada膰 orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego oraz zarejestrowany okres obowi膮zywania, musi pokrywa膰 ca艂y okres przypisania do oddzia艂u aby ucze艅 m贸g艂 zosta膰 przypisany do oddzia艂u o specyfice 鈥瀞pecjalny鈥. Wyj膮tkiem s膮 szko艂y i oddzia艂y ze zwi膮zaniem w podmiocie leczniczym oraz szko艂y wchodz膮ce w sk艂ad MOW.

Jeste艣my szko艂膮 dla doros艂ych. Dlaczego nie mo偶emy uczniowi wykaza膰 orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego?

Od roku 2020/2021 w szko艂ach dla doros艂ych oraz w szko艂ach policealnych plastycznych i policealnych muzycznych nie wykazuje si臋 orzecze艅 o potrzebie kszta艂cenia specjalnego

Ucze艅 posiada orzeczenie o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mog臋 go przypisa膰 do oddzia艂u dodatkowego zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 ucze艅 musi mie膰 nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych, ale r贸wnie偶 okres obowi膮zywania orzeczenia aby m贸c go wykaza膰 w takim oddziale.

Jakie orzeczenie musi posiada膰 ucze艅 by mo偶na by艂o go przypisa膰 do oddzia艂u dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 ucze艅 musi posiada膰 orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi aby mo偶na by艂o przypisa膰 go do IPET. Jedn膮 z niepe艂nosprawno艣ci musi by膰: 鈥瀦 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu lekkim鈥, 鈥瀦 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym鈥 lub 鈥瀦 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu znacznym鈥. Orzeczenie musi mie膰 wykazany okres obowi膮zywania i musi on obejmowa膰 w ca艂o艣ci okres przypisania do IPET.
1