FAQ

Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego nie mogę przypisać ucznia do oddziału w szkole o specyfice specjalna?

 

W przypadku jeśli uczeń nie ma aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktywnego okresu obowiązywania, nie ma możliwości przypisania ucznia do oddziału specjalnego w szkole specjalnej - jedynym wyjątkiem jest uczeń o statusie "uchodźca"