FAQ

Nie mogę zarejestrować nowego oddziału. wyświetla się komunikat: Wystąpiły błędy: W roku szkolnym działalności oddziału w podmiocie nie zarejestrowano danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc

 

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące liczby miejsc w placówce w module Dane zbiorcze > Dane o działalności > Liczba miejsc w placówce:https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-51/Od roku szkolnego 2023/2024 możliwość rejestracji oddziału podstawowego "Wychowanie przedszkolne" w typach podmiotów w Szkole Podstawowej z oddziałami "wychowanie przedszkolne", Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego uzależniona od wypełnionych danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc w placówce.