FAQ

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej przekazaliśmy do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca szkół i placówek oświatowych. Przez miesiące sierpień i wrzesień zaszło wiele zmian (likwidacja szkół, zmiany w strukturach itp.). Kiedy powinniśmy zaktualizować dane w RSPO, tj. zmodyfikować je, by były zgodne ze stanem obecnym?

 

Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane należy podać zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.