FAQ

Z jaką datą zakończyć w danych dziedzinowych dowożenie ucznia?

 

Należy wprowadzić faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów. Na czas ferii, na czas nauki zdalnej i innych przerw, proszę nie robić przerwy w przypisaniu w dowożeniu.