FAQ

Z jaką datą zakończyć w danych dziedzinowych dowożenie ucznia?

 

Jako datę zakończenia korzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, należy wpisać koniec roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.W przypadku zakończenia danej dziedzinowej w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły, rezygnacja) np. 15 marca, należy wykazać faktyczny dzień jej zakończenia.