FAQ

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń zmienił oddział – jak wprowadzić zmianę?

 

W module Uczeń – wybrać ucznia z listy, następnie w zakładce PRZYPISANIA – kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”. Po poprawnym przerwaniu nauki należy przypisać ucznia do nowego oddziału.