FAQ

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego”. Jak to zaznaczyć?

 

Aby zarejestrować “spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego“, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie „0” (do roku 2019/2020) lub “wychowanie przedszkolne” (od roku 2020/2021).A następnie w danych dziedzinowych ucznia zaznacza się w/w opcję.