FAQ

W jakim przypadku należy wprowadzić “korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego”?

 

Należy to wprowadzić, jeśli uczeń korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe, podając datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania.