FAQ

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

 

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO, wybrać moduł “Organy prowadzące inne niż JST/Minister”, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże się okno z szczegółowymi danymi. Aby usunąć organ prowadzący z listy należy kliknąć znak kosza. Pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga potwierdzenia – klikamy w okienko do potwierdzenia a następnie jeszcze raz zatwierdzamy likwidacje organu za pomocą przycisku POTWIERDŹ.UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.