FAQ

W jaki sposób należy dokonać resetu hasła?

 

Przy oknie do logowania na stronie SIO należy kliknąć opcję: “nie pamiętasz hasła?”.Należy wypełnić wszystkie okna formularza. Dane muszą zgadzać się z tymi, które zostały podane we wniosku o upoważnienie do dostępu do aplikacji. Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru podmiotu.W przypadku zaznaczenia opcji Szkoła/placówka oświatowa wybór można ograniczyć poprzez określenie typu placówki, województwa, numeru RSPO lub REGON. Poprawny podmiot na liście placówek należy wybrać poprzez kliknięcie wiersza na liście. Czynność tę należy wykonać przed wysłaniem formularza do systemu centralnego, w przeciwnym wypadku aplikacja zakomunikuje potrzebę wybrania podmiotu.Następny krok to wypełnienie pól formularza. W pierwszym polu należy podać login, dla którego hasło będzie zmienione. Należy pamiętać, aby login odpowiadał danym podmiotu, czyli aby był loginem do placówki, do której hasło jest zmieniane.Pola PESEL, Imię, Drugie imię, Nazwisko należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi do wniosku o upoważnienie do dostępu do szkoły lub placówki oświatowej, do której otrzymaliśmy login wprowadzony wcześniej. Ostatnie pola, które należy wypełnić to Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Po wypełnieniu tych pól należy kliknąć przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza.