FAQ

W jaki sposób można dodać internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (MOW,MOS,SOW,ORW)? Po wprowadzeniu uczniowi informacji o Internacie w Danych dziedzinowych pojawia się komunikat: “Wystąpiły błędy: – Nie można dodać danych dla podmiotu, w którego działalności na wskazany rok szkolny nie określono posiadania przez podmiot internatu”.

 

SOSW jest sam w sobie internatem (podobnie jest w przypadku MOW, MOS, SOW, ORW). Należy z poziomu SOSW wprowadzić uczniowi jedynie pobyt. W danych dziedzinowych nie wykazują Państwo tej informacji.