FAQ

Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

 

W module “przypisania” należy zakończyć przypisanie ze statusem “przerwał naukę” oraz naukę uczniowi.Następnie dany uczeń, powinien zostać ponownie zarejestrowany w bazie SIO z nowymi danymi identyfikacyjnymi.