FAQ

Uczeń w danym roku szkolnym realizuje obowiązek szkolny w szkole w Anglii. W naszej szkole wpisany jest do ewidencji oraz do księgi ucznia i będzie kontynuował naukę w przyszłym roku szkolnym. Jak ma być ujęty w systemie nowe SIO?

 

Uczniowi należy zamknąć naukę w roku szkolnym, w którym przestał chodzić do placówki, następnie w nauce ucznia wprowadzić okres realizowania obowiązku szkolnego z przyczyną nauki za granicą (w datę rozpoczęcia należy wpisać początek roku szkolnego, a jeśli uczeń wyjechał w trakcie roku to dzień następny po przerwaniu nauki). Datę zakończenia obowiązku szkolnego będzie można wprowadzić wtedy, kiedy realizowanie obowiązku szkolnego poprzez uczęszczanie do szkoły za granicą zostanie ukończone i status ucznia się zmieni.