FAQ

Uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe – dla zainteresowanych. Są to zajęcia przedmiotowe – z języka angielskiego i matematyki. Podczas wprowadzania danych pojawia się komunikat ” w tym samym okresie przypisania nie może istnieć więcej niż jedna informacja o uczestnictwie ucznia w zajęciach dodatkowych z tym samym typem zajęć dodatkowych i rodzajem zajęć dodatkowych”. Czy w takim przypadku należy udział w zajęciach dodatkowych danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów?

 

Tak, należy danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów.