FAQ

Uczeń otrzymał promocję do klasy następnej, lecz 1 września zrezygnował z nauki w naszej szkole i przeszedł do innej. Co należy zaznaczyć, “otrzymał promocję”, czy “przerwał naukę”?

 

Jeśli uczeń otrzymał promocję i w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył rezygnację z nauki w Państwa szkole, to należy mu zakończyć okres nauki z dniem 31 sierpnia i zaznaczyć “otrzymał promocję”.