FAQ

Uczeń od 1 września do 5 grudnia danego roku szkolnego chodził do szkoły. Był przypisany do oddziału. Od 6 grudnia dyrektor szkoły wydał decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą – uczeń będzie nauczany przez rodziców. Czy w związku z tym należy zakończyć przypisanie ucznia do oddziału?

 

Uczeń powinien pozostać przypisany do odpowiedniego oddziału. Ponadto w danych dziedzinowych należy uczniowi wykazać informację o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą.W tym celu należy uczniowi w zakładce dane dziedzinowe dodać spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Program nie pozwoli na wykazanie tej danej bez aktywnego przypisania ucznia do oddziału. Należy podać też okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.