FAQ

Uczeń jest przypisany do przypisany do oddziału „0”, „poniżej 0” lub „wychowanie przedszkolne”, czy mogę mu wykazać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową – niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

 

Nie, uczniom przypisanym do takich oddziałów nie można wykazać tego rodzaju orzeczeń .