FAQ

Szkoła Branżowa I Stopnia działa w MOS, cykl kształcenia trwa 2 lata. Podczas zakładania oddziału możliwość wyboru jedynie cyklu trzyletniego. Jak mamy założyć oddział dla Szkoły Branżowej?

 

Cykl 3 letni będzie się wyświetlał, jest to poprawne. W szkołach Branżowych przy MOS,MOW i zakładach poprawczych, ukończenie tego typu szkoły jest możliwe po kl. II.