FAQ

Rejestrujemy oddział o specyfice „dwujęzyczny”. Co należy wpisać w pola: „drugi język nauczania” i „języki obce nowożytne”?

 

W pole „drugi język nauczania” należy wpisać wykładowy język obcy. W pole „języki obce nowożytne” należy wpisać języki obce nauczane w oddziale, różne od języka wykładowego