FAQ

Pytanie dotyczące pobytu w bursie wychowanków, którzy w danym roku szkolnym ukończyli szkołę. Czy w przypadku przypisania do bursy datą zakończenia pobytu ma być faktyczna data wyprowadzki czyli dzień, w którym uczniowie klas IV ukończyli szkołę, czy ostatni dzień danego roku szkolnego? W przypadku przypisania do szkoły za datę zakończenia nauki w przypadku absolwentów podajemy 31 sierpień (ostatni dzień danego roku szkolnego). Czy analogicznie można podać okres pobytu w bursie w przypadku absolwentów?

 

Należy wprowadzić faktyczną datę zakończenia pobytu w bursie, np. 26.04.2019r.