FAQ

Przypisuję ucznia do oddziału podstawowego, w momencie zapisywania pojawia się na czerwono komunikat o treści: “Formularz zawiera błędy”. Pole język obcy podświetla się na czerwono.

 

Podczas przypisywania ucznia do oddziału należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (zaznaczone gwiazdką*) w tym język obcy.