FAQ

Proszę o pomoc w przypisaniu dziecka do oddziału dodatkowego. Pojawia się następujący komunikat: Uczeń jest już przypisany w tym okresie do oddziału WWR w innym podmiocie. Patrz instrukcja merytoryczna: pomocsio.men.gov.pl/ Instrukcje merytoryczne/Uczniowie – Oddział dodatkowy.

 

Wyświetlający się komunikat oznacza, że uczeń jest przypisany do oddziału WWR w innej szkole lub placówce oświatowej. Sytuację tę należy wyjaśnić z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. Zgodnie z prawem, uczeń może być przypisany do oddziału WWR tylko w jednej szkole/placówce. Jeżeli uczeń nie korzysta z zajęć WWR w szkole/placówce, gdzie jest aktualnie przypisany, wówczas ta jednostka powinna zakończyć danemu uczniowi okres przypisania do oddziału WWR, co pozwoli przypisać tego ucznia do oddziału WWR w szkole/placówce, w której rzeczywiście korzysta z tego rodzaju zajęć.Należy wyjaśnić z rodzicami ucznia, w jakiej innej placówce, może być w tym samym czasie przypisany do oddziału WWR, a nie powinien.