FAQ

Posiadamy ucznia spoza obwodu. Która szkoła powinna go zarejestrować: macierzysta czy ta do której przeszedł i uczy się obecnie?

 

Dziecko rejestruje wyłącznie ta placówka, do której aktualnie ono uczęszcza.