FAQ

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału. Wyświetla się komunikat „Nie można przypisać ucznia do oddziału z powodu braku zarejestrowanego miejsca zamieszkania.”

 

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć zarejestrowane miejsce zamieszkania aby można go było przypisać do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.