FAQ

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału dodatkowego „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”. Pojawia się komunikat: „Okres przypisania nie może nachodzić na okres pobytu”.

 

Od roku 2020/2021 w SOSW, MOS, i MOW nie można przypisać ucznia do oddziału „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze” jeśli ma on wykazany pobyt. Uczeń może mieć wykazany pobyt albo być przypisany do oddziału dodatkowego „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”