FAQ

Na podstawie jakich danych należy podać liczbę miejsc w placówce dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla Przedszkola Specjalnego?

 

Liczbę miejsc należy wykazać zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.