FAQ

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

 

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: – Ia sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia; – Ia ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny. Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”