FAQ

Komunikat: Wiek dziecka/ucznia przekracza standardowy przedział wiekowy dla danego typu placówki. Sprawdź poprawność daty urodzenia lub PESEL

 

Wyświetlający się komunikat to tylko ostrzeżenie, pozwalające zapisać dane.