FAQ

Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

 

Opcję “przedłużony okres nauki” zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddziału nas tym samym poziomie.