FAQ

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, może zorganizować internat. Opcję należy wypełnić, jeśli dany uczeń korzysta z internatu.