FAQ

Kiedy zakończyć korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego?

 

Za datę zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08. W przypadku zakończenia zajęć w trakcie roku szkolnego, należy wskazać faktyczny dzień zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.