FAQ

Kiedy mogę dodać naukę ucznia?

 

Nauka ucznia jest wymagana przy przypisaniach do oddziałów podstawowych i RW (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).  Przypisując ucznia tylko do WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), Grupa nauczania języka mniejszości, Oddział przygotowawczy, Kurs kwalifikacyjny nie wprowadza się Nauki ucznia w ogóle.