FAQ

Jesteśmy szkołą dla dorosłych. Dlaczego nie możemy uczniowi wykazać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

 

Od roku 2020/2021 w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych plastycznych i policealnych muzycznych nie wykazuje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego