FAQ

Jaką specyfikę mogą mieć oddziały na poziomie „wychowanie przedszkolne” w szkole podstawowej?

 

Takie oddziały mogą mieć specyfikę podstawową: „ogólnodostępny”, „integracyjny” lub „specjalny” oraz specyfikę dodatkową: „z językiem nauczania mniejszości narodowej”, „dwujęzyczny dla mniejszości narodowej” lub „z dodatkową nauką języka mniejszości”.