FAQ

Jak zmienić organ prowadzący z JST na organ prowadzący inny niż JST?

 

W takim przypadku należy zlikwidować poprzednią placówkę i zarejestrować ponownie z nowym organem prowadzącym.