FAQ

Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

 

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku “Dodaj orzeczenie” należy uzupełnić wymagane pola m.in: – typ orzeczenia/opinii – numer orzeczenia/opinii – data wydania (klikając w ikonę kalendarza) – REGON poradni – przyczynyProszę pamiętać, że wprowadzane dane orzeczenia/opinii muszą się pokrywać z danymi wprowadzonymi przez poradnię, która wydała to orzeczenie/opinię.